onsdag 25 april 2012

Riksantikvarieämbetet samarbetar med Wikipedia

Riksantikvarieämbetet kommer till hösten att ta emot två personer som arbetar för Wikipedia, s k wikipedians, enligt en artikel, Riksantikvarieämbetet utökar samarbetet med Wikipedia. Dessa personer kommer att arbeta inom Riksantivarieämbetet för att öka de anställdas medvetenhet om Wikipedia som en öppen plattform för att sprida information och för att stärka samarbetet mellan organisationen och all frivilliga wikipedianer. Wikipedia vill gärna höja sin trovärdighet genom att medvetet samarbeta med myndigheter och universitet och detta är en del av denna strategi.

- Riksantikvarieämbetet är en föregångare som nu öppnar för två "Wikipedians in Residence". Det gör att värdet på deras samlingar växer genom att deras material kommer att bli mer knutet i en kontext och görs mer lättillgänglig för alla, säger Jan Ainali, ordförande i Wikimedia Sverige.

Samarbetet har pågått redan ett tag genom bland annat satsningen Wiki loves monuments, en tävling där allmänheten uppmanades ta bilder av byggnadsminnen och fornminnen och låta dem publiceras på Wikipedia. Genom detta fick Wikipedia flera tusen bilder och nu ska samarbetet fördjupas så att det finns bra texter kring Sveriges fornminnen.

Inga kommentarer: