torsdag 5 april 2012

Polsk satsning på IT i skolan

Den polska regeringen har nyligen lanserat en storsatsning på att utveckla användningen av IT inom landets skolor. Satsningen kallas för Digital school och har en budget på €25 miljoner. Just nu väljs ut 380 skolor i landet på låg- och mellanstadienivå som ska få €50 000 för att köpa in datorer till lärare och elever. Dessutom ska €5 miljoner användas för lärarutbildning och €10 miljoner för att skapa nya lärresurser.

Tre viktiga krav finns i paketet:
  • En nationell digital resursbank ska skapas med kursmaterial
  • Alla lärresurser ska märkas med Creative Commons licenser för fri spridning
  • En nationell marknadföringskampanj förs via nationell TV
Läs mer:
Over 25 milion € to be spent on “Digital School” pilot programme in Poland
Creative Commons Polska: Digital School program with open textbooks approved by Polish government!

Inga kommentarer: