tisdag 17 april 2012

Högskoleverkets tidskrift lyfter fram öppna lärresurser

Det senaste numret av Högskoleverkets tidskrift, Nyheter och Debatt, har kommit ut och fokus ligger på  olika aspekter av öppenhet och tillgänglighet. Debattartikeln (Öppna digitala resurser - en kvalitetsfråga för högre utbildning) lyfter fram frågan om öppna lärresurser inom svensk högre utbildning och har skrivits av OER-gruppen inom Nätverket för IT inom Högre Utbildning (IYHU) med representanter från 9 lärosäten inklusive mig. Vi ser hur Sverige riskerar halka efter i frågor kring öppen tillgång till undervisningsmaterial och delning av lärresurser och vill se en strategisk satsning inom området i linje med flera av våra grannländer.

Också i tidskriften finns en artikel av Erik Fichtelius (chef, UR) om sin syn på öppenhet och URs satsning på att lyfta fram forskning och akademisk debatt via UR Samtiden. Andra artiklar fokuserar på frågor kring tillgänglighet, jämställdhet och samverkan inom högre utbildning.

Läs Nyheter och Debatt nr 3 2012.

Inga kommentarer: