torsdag 26 april 2012

Kvalitetskriterier för digitala lärresurser

Norska Senter for IKT i Utdanningen har nyligen reviderat sin guide om digitala lärresurser, Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser. Guiden består av två huvuddelar: pedagogiska möjligheter och tekniska krav och rekommendationer. Även om man inte kan tillämpa alla kriterier på varje resurs ska läraren kunna använda kriterierna för att kunna bedöma resursens värde.

- Hovedhensikten med disse kriteriene er å kunne hjelpe for lærere og andre som ønsker å vurdere digitale læringsressursers egnethet i pedagogisk sammenheng, samt antyde anbefalinger og krav som er aktuelle for utviklere og innkjøpere av digitale læremidler og læringsressurser.

Generellt kan man säga att alla lärresurser har gemensamma kvalitetsktierier oavsett om de är digitala eller tryckta. Kriterierna i detta dokument är bara de som är specifika till digitala resurser.

Ladda ner guiden som pdf.

Här kommer en kort film om Senter for IKT i Utdanningens verksamhet som går ut på att hjälpa norska skolor att utnyttja IKT för att främja lärande.

Inga kommentarer: