fredag 9 mars 2018

Chatta sig till kunskap


En klassrumsdiskussion har en del begränsningar. Oftast är det bara ett fåtal studenter/elever som kommer till tals och en stor del av klassen är tyst. Ett alternativ är att skapa chattgrupper där de kan diskutera i text. Den här metoden beskrivs i en artikel på Pedagog Malmö, Att använda chatt som en enkel väg till digitalisering. När de diskuterar i sina chattgrupper komer även de tystlåtna till tals och om man förlänger diskussionen utanför klassen har alla mer tid att reflektera över sina svar.

I artikeln intervjuas Anders Karlsson, lärare i historia och religion på Malmö idrottsgymnasium, som använder Google Hangouts för sina gruppchattar. Han menar att det är lättare att hålla ordning på chattdiskussioner än öppen diskussion i klassrummet.

- Det bara rinner på. Och det visar sig också att de tystaste eleverna är med i samma omfattning som dem som brukar ta plats vid analoga diskussioner. Efter ett par gånger tycker eleverna att det är den naturligaste saken i världen att chatta och det är inte sällan jag hör hur det plingar till på kvällen. Då är det någon i en grupp som har kommit på något och slänger ur sig en fråga till de övriga i gruppen.

Ytterligare en fördel med chattar är att allt kan sparas och att läraren kan bedöma varje elevs bidrag, något som inte är så lätt i en traditionell muntlig diskussion. Det betyder inte att man inte ska ha muntlig diskussion i klassrummet längre men att man kan diskutera på olika sätt. Man kan komplettera en traditionell diskussion med att fortsätta digitalt efteråt och därmed ge alla möjlighet att bidra.

Inga kommentarer: