torsdag 15 mars 2018

GDPR och skolan


SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) informerar om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i en webbsändning, onsdag 28 mars, kl. 14.00. Följande frågor kommer att behandlas:
  • Hur påverkar dataskyddsförordningen skolan?
  • Dataskyddsförordningen i klassrummet - ditt ansvar som lärare.
  • Dataskyddsförordningen på förvaltning och skolledning - ditt ansvar som förvaltningschef, it-samordnare, utvecklingsledare, rektor.
De som ska informera och svara på frågorna är Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering, SKL, Staffan Wikell, förbundsjurist, SKL och Matilda Björlingson, förbundsjurist, SKL. Under sändningen kommer du att kunna chatta med panelen.

Webbsändningen kommer att spelas in.

Inga kommentarer: