måndag 12 mars 2018

Videoanteckningar med VideoAnt

VideoAnt är ett bra verktyg som låter dig lägga in egna anteckningar i en video och dela dessa med kollegor, en klass eller publikt. Du kan ladda upp dina egna filmer eller valfria filmer på YouTube och sedan kan du lägga in anteckningar, kommentarer, reflektioner eller frågor var som helst i filmen. Sedan delar du filmen med dina anteckningar. Studenter kan använda verktyget för att kommentera en film eller de kan svara på de frågor som du har ställt via VideoAnt. Varje anteckning kan även kommenteras i en diskussionstråd. Du kan förstås begränsa vilka som kommer åt dina VideoAnt-inspelningar och du kan spara alla som du skapar i ditt egna bibliotek eller Ant Farm.

VideoAnt har utvecklats vid University of Minnesota och är icke-kommersiell. Här kan du se en introduktionsfilm.

Inga kommentarer: