tisdag 13 mars 2018

Konferens - E-lärande och omvärldsspaning

Region Östergötland arrangerar en lunch-till-lunch konferens i Linköping, 26-27 april, med tema E-lärande och Omvärldspaning.

- Lärande handlar om förändring och kan ske på olika nivåer: individ, organisation, samhälle. För att en lärandeaktivitet ska ge effekt bör en förändring uppstå hos den som ska lära. Utan förändring blir det inget lärande utan endast en genomgången kurs eller utbildning. Syftet är att främja utveckling för individer, organisationer samt även på ett nationellt plan. Detta ska ske genom att inspirera, dela erfarenheter och möjliggöra nätverkande. 

Programmet innehåller, bland annat, följande:
  • Vad är e-lärande? Crash course - allt du behöver veta som nybörjare.
  • Nya ”spelregler” kring tillgänglighet. Vad gäller kring e-lärande utifrån WCAG 2.0 och webbtillgänglighetsdirektivet? 
  • Hur ser nuläget ut för respektive region/landsting/kommun? 
  • Nationell kompetensinventering kring e-lärande: nuläge och konkreta nästa steg.
Målgruppen är alla som är intresserade av e-lärande ur strategiskt såväl som operativt perspektiv. Fokus på kommun, region- och landstingsanställda. Naturligtvis är även andra intresserade också välkomna (oavsett verksamhet eller geografisk region).

För mer information: Magnus Moberg, magnus.moberg@regionostergotland.se

Inga kommentarer: