lördag 24 mars 2018

Swednet och ITHU - gemensam konferens i Göteborg


Nätverken Swednet och ITHU arrangerar en gemensam årskonferens vid Göteborgs universitet den 24–25 maj. Temat för årets konferens är Utbildning för hållbar utveckling. Swednet och ITHU har sina årsmöten under konferensen.

Huvudtalare är:
  • Arjen Wals, gästprofessor i Lärande och utbildning för hållbar utveckling vid Göteborgs universitet. 
  • John Holmberg, professor i fysisk resursteori vid Chalmers och innehavare av Sveriges första UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling.
  • Johan Larsson, doktorand vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers.
  • Barbro Robertsson, sakkunnig i bedömargrupp vid UKÄ:s nationella utvärdering av hållbar utveckling i utbildningen vid Sveriges universitet och högskolor. 
Call for papers
Alla deltagare är välkomna att skicka in konferensbidrag (senast 12 april). Läs mer här: Call for papers.

Mer information och anmälan.

Inga kommentarer: