torsdag 8 mars 2018

Optimera din konferensupplevelse


En bra konferens ger nya insikter och kontakter, en möjlighet att träffa andra inom ditt område och få inspiration för kommande arbetsuppgifter. Men tyvärr blir det inte alltid så och många upplever stora konferenser som bara förvirrande och stressiga. En artikel på Vetenskapsrådets blogg, Curie, Så får fler behållning av konferensen, ger goda råd om hur du kan optimera ditt konferensdeltagande. I artikeln berättar Lina Eklund, naturgeograf vid Lunds universitet, om sina konferensstrategier. Hon föreslår följande riktlinjer:

- Destillera fram de mest intressanta rönen. Anpassa dig efter publiken. Inled med en fråga och besvara den sedan. Öva. Ta plats på scenen, skoja och använd ett enkelt språk. Be aldrig om ursäkt, utan lägg dina misstag på minnet och se till att inte göra om dem.

Och framför allt: håll tiden.


Hon rekommenderar alla doktorander och forskare att gå en kurs i presentationsteknik och se till att presentera sin forskning på ett engagerat, överskådligt och målgruppsanpassat sätt.

Konferensarrangörer bör se till att öka mångfalden bland talarna med en bra balans mellan könen samt olika nationaliteter och kulturer. Ytterligare en viktig faktor är att ge alla deltagare en röst genom att använda olika digitala medier under konferensen. De flesta vågar inte ställa sina frågor i salen men skriver gärna i en chatt eller Twitter. Helt nätbaserade konferenser förekommer allt oftare och då får flera möjlighet att delta i diskussionen, i synnerhet unga doktorande och utländska deltagare som inte har råd med resor och avgifter.

Inga kommentarer: