onsdag 6 maj 2020

Distansundervisning synliggör den digitala klyftan


Omställningen till distansundervisning synliggör den digitala klyftan enligt en nyhet från SVT Nyheter, Distansundervisning blottar digitalt utanförskap. De som klarar omställningen har tillgång till bredband, rätt utrustning och en bra studiemiljö hemma medan många andra saknar dessa grundförutsättningar, i synnerhet en lugn studiemiljö. En del elever har bara sina mobiler och ett begränsat kontantkort. En ny enkätstudie av Lärarförbundet visar att sju av tio lärare anser att det är mycket svårt att hålla en bra kvalitet i undervisningen när eleverna har så olika förutsättningar och möjligheter att delta i den dagliga undervisningen. Enligt Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet:
Vi skulle önska att regeringen istället gick ut med en mer realistisk ambitionsnivå. Många lärare känner att ingenting blir ordentligt gjort. Man är ”all over the place”, måste täcka upp för kollegor, måste förbereda sig för en annan situation där skolorna är stängda. Dessutom har det legat outtalade krav på att man ska förse elever som är hemma med olika lösningar. Allt det på samma tid som man vanligtvis lägger på undervisningen.
Lärarförbundet har nu gått ut med ett upprop till regeringen att sätta en realistisk ambitionsnivå för lärare med justerade krav på skolorna under krisen.

Inga kommentarer: