lördag 30 maj 2020

Tentamensövervakning på nätet skapar oro


Det finns många varianter på hemtentamen men ett stort problem är hur man kan övervaka studenterna och förebygga eventuell fusk. Det finns flera företag som erbjuder fjärrövervakning av hemtentamen, på engelska remote proctoring, som går ut på att studenten övervakas via webbkamera och mikrofon av en person hos företaget. Studenten installerar företagets program som låser datorn och som övervakar tangentbordstryckningar och registrerar avvikande beteendemönster. Allt som studenter gör, både fysiskt och digitalt, spelas in.

En artikel i den australiensiska tidningen Sydney Morning Herald, 'You’re being watched and recorded, every breath': Students unsettled by exam software, beskriver studenternas känslor inför sådana tentamenstillfällen där de får visa sitt sovrum för en främmande människa och där allt spelas in under skrivningen. Många påverkas negativt av övervakningen och har svårt att prestera. Enligt en student:
It’s not fun, knowing you’re being watched and recorded, every breath and movement. It’s even more invasive than a normal exam. Someone is staring at just you, but you have no idea who it is.
Artikeln beskriver erferenheter med systemet ProctorU men det finns flera program på marknaden. Dessa system används redan av hundratals universitet och verkar fungera bra men i Australien i alla fall har det blivit en del protester.

Inga kommentarer: