onsdag 20 maj 2020

Hösttermin 2020 - campus eller digitalt?


Göteborgs universitet och Högskolan i Borås har förlängt distansundervisning till november medan andra lärosäten avvaktar och planerar för en terminssart på campus i första hand. Det osäkra läget betyder att lärosäten måste planera för olika scenarion och det kan leda till stress för många medarbetare, enligt en artikel i fackförbundet STs tidning Publikt, Lärosäten förbereder sig för distansarbete i höst. Till exempel, Lunds universitet har ännu inte tagit ställning och planerar för två tänkbara terminsstart och STs sektionsordförande EvaLena Moser vill helst ha ett klart besked så snart som möjligt.
Ju snabbare vi kan få ett besked av universitetsledningen om hur nästa termin kommer att genomföras desto bättre, så att verksamhetsplaneringen inte behöver ta höjd för båda.
 Vid Göteborgs universitet däremot har man beslutat att fortsätta på distans fram till slutet av oktober och det underlättar för planeringen enligt STs sektionsordförande Peter Brandt:
Eftersom det har gått så långt in på terminen har många redan börjat planera för båda delarna. Det här klara beskedet från ledningen underlättar för verksamheten.
Samtidigt i England har anrika Cambridge University beslutat att fortsätta med distansundervisning fram till sommaren 2021. Läs mer i tidningen The Guardian: Cambridge University moves all lectures online until summer 2021.

Inga kommentarer: