fredag 29 maj 2020

Konferens om skolans digitala omställning våren 2020

En digital konferens, Skola hemma, vad tar vi med oss framåt? som arrangerades av RISE och UR, spelades in den 7 maj på IVA:s konferenscenter i Stockholm. Nu finns alla inspelade sessioner tillgängliga via kanalen UR Samtiden.

Konferensen diskuterar lärdomar och utmaningar i samband med distansundervisning i Sveriges skolor under coronakrisen våren 2020. Här finns det många olika perspektiv som, till exempel: att vara elev på distans, lärarens roll på distans, virtuella laborationer och bedömning på distans, att främja närvaro och barn och ungas trygghet på nätet.

Här ser du ett pass om att vara lärare på distans med flera intervjuer.

Inga kommentarer: