lördag 23 maj 2020

Hur du kan skapa ökat engagemang i webbinarier

Photo by Julia M Cameron from Pexels
E-möten och webbinarier har nu blivit vardag för de flesta inom utbildning och det finns många metoder för att skapa större interaktivitet och engagemang bland deltagarna. En bloggpost av Lisa Nielsen, Foster Connection and Interaction in Webinars, ger många nyttiga råd för att främja gemenskap och aktivt lärande, före, under och i slutet av ett möte. Här kommer ett axplock:

Före
  • Spela musik för att skapa rätt stämning (helst musik med Creative Commons licens, se Jamendo, SoundCloud).
  • Ställ en fråga om deras inställning till webbinariets ämne.
  • Skapa en gemensam yta för idéer, frågor, förväntningar (t ex whiteboard, forum osv).
I början
  • Förklara syftet med sessionen och ge deltagarna möjlighet att reagera och ställa följdfrågor.
  • Använd en whiteboard för dynamiska frågor - t ex alla som tycker si ställ era markörer till höger och ni som tycker så ställ er till vänster.
Under
  • Ställ frågor och ge regelbundna pauser för frågor och reflektioner.
  • Skapa frågetävlingar i t ex Kahoot.
  • Grupparbete med tydliga syften och avrapportering.
I slutet
  • Vad vill du veta mer om?
  • Var fortsätter diskussionen?

Inga kommentarer: