fredag 11 december 2009

Citizendium, alternativ till Wikipedia

Citizendium är mycket mindre känd än Wikipedia men är ett bra alternativ eller komplement som referenskälla. Wikipedia kan i princip redigeras av alla medan Citizendium har högre krav på sina skribenter som bl. a. måste identifiera sig med sitt riktiga namn. Citizendium är en wiki precis som Wikipedia men har klara etiska riktlinjer och försöker att presentera mer balanserad information. Kanske ett alternativ att tipsa dina studenter om?

Inga kommentarer: