måndag 21 december 2009

Nätbaserad utbildning 2009 - plus och minus

En av de mest tongivande bloggarna inom området, Tony Bates, har skrivit en kort men insiktsfull analys av det gångna årets trender, The state of e-learning 2009. På plussidan anser han att tekniken blir enklare framför allt inom mobila lösningar och att fler lärare börjar använda sociala medier inom sina utbildningar. På minussidan tycker han att för många bara använder IKT för att förstärka den traditionella klassrumsmodellen: t ex smartboards, inspelning av 50 minuters föreläsningar och lärplattformar. Han ser få exempel på lärosäten som verkligen tänker om. Den största besvikelsen är bristen på initiativ från ledningshållet och att väldigt få lärosäten tar tag i frågorna kring digital kompetens och hur man kan anpassa utbildning till 2000-talets krav.

- However, our public post-secondary institutions are far too complacent about the current classroom-based teaching model, which is not serving our students well, in terms of giving them personal interaction with highly qualified and expert teachers and developing the skills and competencies needed in the 21st century.

Inga kommentarer: