måndag 7 december 2009

Filmer om utbildning för 2000-talet
Mobile Learning Institute har en bra samling kortfilmer om olika initiativ i USA att anpassa skolan för 2000-talets krav (21st Century Education). Bland annat finns det flera exempel på projekt som använder sociala medier för att göra utbildning mer relevant för skoltrötta ungdomar och betona kollaborativt lärande.

Inga kommentarer: