måndag 14 december 2009

Inspiration för innovativa lärare

InspirED är en brittisk webbtidskrift med inspirerande nyheter och berättelser om innovativ pedagogik i skolan. Den statliga organen Becta ligger bakom initiativet som en del av dess uppdrag att se till att IKT används effektivt och innovativt i skolan. På inspirED lyfter de fram goda exempel på praktiskt arbete inom kategorier som mobilt lärande, lärande genom spel, informellt lärande och lärande miljöer.

Inga kommentarer: