tisdag 8 december 2009

Sociala medier är en fluga

Rubriken kommer från en tankeväckande post på bloggen Intellecta Webb (Sociala medier är en fluga) och författaren menar att det är fel att använda begreppet sociala medier för att beslutsfattare inte tar det på allvar. Det handlar egentligen om digitalisering; en revolution i hur vi ser på media och en global omvandling där flera etablerade branscher och affärsmodeller hotas.

- Så länge det finns organisationer där informationsavdelningen och marknadsavdelningen inte talar med varandra kommer sociala medier inte att förändra nånting. Om inte vd och styrelse engagerar sig och börjar förstå skiftet kommer det inte att förändra nånting. För sociala medier är en felaktig term.

Artikeln handlar om näringslivet men det är inte svårt att se kopplingen till utbildningssektorn. Utan en informerad, intresserad och engagerad ledning blir frågor kring sociala medier eller nätbaserad utbildning bara en begränsad företeelse för de invigda. Kanske lite cynisk men ett bra sätt att starta en diskussion.

- Det behövs en djup insyn i och access till högsta ledningen. Sociala medier är inget som ska styras av informationsavdelningens informatörer eller marknads-pr-byråer. Sociala medier är en top managementfråga. Först när fler av elefanterna kliver in kommer sociala medier att bli mer än en fluga.

Vad tycker du?

Inga kommentarer: