måndag 28 december 2009

Mobiler i klassrummet


Många ber studenterna att stänga av sina mobiler i klassrummet. Många ser mobiler främst som störande element. Men samtidigt finns det flera lärare som använder mobiler i klassrummet på ett aktivt och pedagogiskt sätt. En artikel i den senaste utgåvan av Educause Quarterly, From distraction to engagement: wireless devices in the classroom, anser inte att förbud mot mobiler eller datorer i klassrummet är rätt sätt att reagera.

Mycket handlar om att komma överens inom klassen om när man ska kunna koppla upp sig och när man ska stänga av. Flera lärare ger exempel på hur man kan baka in quizzar, informationssökning och nätbaserade resurser i undervisningen för at kunna utnyttja studenternas mobiler på rätt sätt.

Inga kommentarer: