lördag 12 december 2009

Hur användning av IKT påverkar ungdomars skrivvanor


Två intressanta studier har kommit ut som försöker belysa hur ungdomars skrivande påverkas av IKT-användning. En rapport från brittiska National Literacy Trust, Young people's writing: attitudes, behaviour and the role of technology (sammanfattning, hela rapporten), har frågat 3000 ungdomar mellan 9 och 16 år om sina skrivvanor. Bland annat skriver rapporten:


  • 75% svarade att de skriver regelbundet, i synnerhet via elektroniska medier som sociala nätverk och text.
  • De som är aktiva inom sociala nätverk eller har en egen blogg har en mycket mer positiv inställning till skrivande än andra och detta påverkar skolarbetet på ett positivt sätt.
  • De flesta tror att IKT har en positiv påverkan på sina skrivfärdigheter.
  • Att skriva till vänner/familj är klart mer intressant än att skriva i skolan.
  • Flickor är mer intresserade av att skriva än pojkar.
Många tror att alla förkortningar som används i ungdomars textmeddelanden har en negativ effekt på deras skrivförmåga. En av de främsta profilerna inom språkforskning, David Crystal, har skrivit en ny bok om detta tema, Txtng; the Gr8 Db8, där han visar att ungdomarna kan skilja mellan det språkbruk som är lämplig för SMS och det som gäller i andra sammanhang. Dessutom har han upptäckt genom en analys av tusentals meddelanden att andelen förkortningar inte är mer än 10%.

Läs en intervju med David Crystal om boken.
Läs min sammanfattning.

Inga kommentarer: