onsdag 7 april 2010

Amerikanska utbildningsdepartementet öppnar webbplats om innovation inom utbildning

US Department of Education satsar $650 miljoner i en fond som ska stimulera innovation inom utbildning (Investing in Innovation Fund). Detta är en del av en $5 miljarder investering i skolreform som har som mål att USA ska ha den högsta andelen högskoleutbildade i världen 2020. Som en del i satsningen har de nyligen startat en webbportal, The Open Innovation Portal, så att lärare och utbildningsledare kan samarbeta kring nya projekt och innovativa initiativ.Utbildningsministern Arne Duncan skriver på webbplatsen att projektmedel finns att söka för alla bra initiativ som kan förbättra och förnya utbildningssystemet:

“Many of our generation’s greatest breakthroughs occur when people are willing to invest in small scale projects with big scale potential. We need to identify these pockets of promise in the education community and give them the resources they need to grow.”

Inga kommentarer: