onsdag 7 april 2010

Nationell samordning krävs för framgånger inom e-lärande

En ny post på World Banks blogg EduTech (Building national ICT/education agencies) visar att det krävs nationella initiativ för att utveckla e-lärande på ett ordnat sätt. De flesta i-länder (förutom Sverige) har redan statliga myndigheter/organ som står för övergripande frågor ino e-lärande både inom skolan och högskolan och som stimulerar utvecklingen genom att finansiera projekt inom området.

Artikeln diskuterar vilken roll denna organ ska ha i landets digitala utveckling och avslutar med en rad frågor som måste lösas framöver:
  • Hur ska utbildningssystemet strukturera sig för att möta framtidens krav?
  • Vilka globala och regionala "goda exempel" finns?
  • Hur bör en nationell organ organiseras och bemannas?
  • Hur finansieras nationella organ idag och vilka fördelar och nackdelar finns i de olika modellerna?
  • Hur har dessa organ utvecklats hittills i olika länder och finns det trender som är relevanta för framtiden?
Artikeln har redan fått många kommentarer som är oftast väl värda att läsa. Frågan är när Sverige inser att nationell samordning behövs.

2 kommentarer:

lennart.lundberg@vxu.se sa...

Det har man ju insett under i princip minst 20 år med upphörande när NSHU lades ned...

IT-samordnaren sa...

Tror det skulle behövas en nationell organisation för att utveckla E-lärandet, håller själv på med att försöka strukturera ett arbetssätt, för den kommun jag arbetar i, för att finna vägar att överföra gårdagens lärande till dagens lärande och hur IT ska kunna användas för det.