onsdag 7 april 2010

Socia-media-pedia

Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås bjuder in till en workshop om sociala medier som heter Socia-media-pedia tisdag 11 maj (09.00 - 16.00). Gruppen bakom initiativet beskriver det som "en kraftsamling kring studiet av sociala medier där vi inbjuder till en tvärvetenskaplig förståelse med samtal mellan olika forskningsgrenar men också mellan forskare och professionella."

Dagen har följande mål.
  1. Att samlas fysiskt och diskutera sociala medier från olika perspektiv och intressen.
  2. Att lägga grunden för ett nätverk av social media intressenter för framtida forskning och utveckling.
  3. Att identifiera viktiga forskningsspår inom sociala medier.
Workshopen kommer även att sändas men för att verkligen delta i diskussionerna är det förstås bäst att vara på plats.

Anmäl dig här.

Inga kommentarer: