fredag 23 april 2010

Sökverktyg för öppna lärresurser

Det finns ju massor av öppna lärresurser idag på webben men ett stort problem hittills har varit hur man söker dem. Oftast måste du söka på varje källa för sig (t ex MIT, iTunes U, Academic Earth mm) och det betyder att du aldrig ser hela utbudet.

Ett nytt initiativ som försöker erbjuda en sökmotor för alla öppna lärresurser heter OCW Search. Sökmotorn är fortfarande under uppbyggnad men målet är att du ska kunna söka efter kursmaterial från de flesta universitet och högskolor som lägger ut sitt material på webben.. Läs en artikel om detta i The Chronicle of Higher Education, Web site aims for searchable index of open courseware.

Inga kommentarer: