fredag 9 april 2010

En ny digital klyfta

Stefan Pålsson skriver en bra artikel på Omvärldsbloggen, Den andra digitala klyftan, om skolans inställning till IKT och lärande. Han skriver om en ny rapport från OECD (Are new millenium learners making the grade?) som ser att dagens ungdomar har för det mesta bra datorkunskaper men att de inte får användning för dem i skolan:

- Numera är i stort sett alla elever  tämligen datorvana, men det är fortfarande mest i hemmet och på fritiden som man utnyttjar möjligheterna, och då handlar det framför allt om att hålla kontakt med kompisar och att ägna sig åt underhållning. I skolan sker undervisningen dock i stor utsträckning på samma sätt som tidigare, innan Internet invaderade vardagen.

Det är viktigt att skolan integrerar IKT i all utbildning och visar nätets möjligheter för utbildning och utveckling. Artikeln efterlyser en mer djupgående debatt kring frågan, mer forskning och en ökad förståelse bland beslutsfattare om att nya tag behövs inom utbildning.

Inga kommentarer: