fredag 16 april 2010

SR serie om upphovsrätten

Sveriges Radio har sänt en intressant serie om upphovsrättens historia och framför allt hur den påverkar dagens musikindustri med frågor kring Pirate Bay osv. Serien heter Från Platon till Pirate Bay och visar att vi har alltid inspirerats av andra musiker och konstnärer och att skillnaden mellan inspiration och kopiering har alltid varit omdiskuterad. Även om programmet fokuserar på musik och tryckta medier det finns en hel del som är relevant för utbildningssektorn. Serien kan laddas ner som podcast eller du kan lyssna direkt på nätet.

Inga kommentarer: