onsdag 14 april 2010

När studenternas arbete syns på nätet

En artikel (Kommunikation och samarbete viktigt i undervisningen) i Skolverkets blogg IT för pedagoger fokuserar på fördelarna med att studenter arbetar öppet på nätet genom att skriva bloggar, bidra till Wikipedia, skapar bokmärkssamlingar mm. Gymnasielärare Niklas Karlsson i Vänersborg berättar om engagemanget som har skapats bland sina studenter sedan de började arbeta mer nätbaserat och i nätverk.

- När undervisningen till stor del bygger på fria lärresurser, som eleverna gemensamt letar upp, är det inte längre enbart läraren som avgör vad undervisningen innehåller. Här gäller det också att börja fundera kring elevernas nätverk, vilka de skapar och delar kunskap med och hur läraren kan få syn på deras lärande och bedöma deras kunskaper. De samlingar och resonemang som eleverna skapar och deltar i kan även andra ha nytta av.

Bland annat har studenterna skrivit artiklar i den svenska versionen av Wikipedia, en uppgift som krävde noggrann forskning och källkritik:

- När eleverna skrev i Wikipedia började de resonera kring kunskapsauktoritet, källkritik och värdet av att förhålla sig till information på ett kritiskt och reflekterande sätt. Det blev samtidigt ett konkret möte med verkligheten, eftersom det man skriver kan ändras och kommenteras av andra användare.

Artikeln innehåller även länkar till materialet som Niklas studenter har skapat. Han är dessutom grundaren av det växande sociala nätverk för lärare, Dela! som just nu har cirka 1200 medlemmar från både skolvärlden och högskolevärlden.

Inga kommentarer: