torsdag 15 april 2010

OpenAccess i Sverige

Open Access är ett globalt begrepp idag inom forskning och innebär att forskare ska kunna publicera sina resultat öppet på nätet och i fulltext. Bland fördelarna med detta är att forskningen blir mer sökbar och därför når en större publik. I Sverige kräver nu Forskningsrådet att all forskning som de finansiera ska vara öppet tillgänglig inom 6 månader efter publicering.

Hur går det med Open Access i Sverige idag? En ny artikel på LearningNet, OpenAccess vid svenska lärosäten - från motvind till medvind, tittar på vad som har hänt det senaste året och vilka trender som syns.

- Det är tydligt att vi nu gått in i en ny fas vad det gäller arbetet med Open Access. Vi har gått från vad till hur. Från att missionera om vad Open Access-initiativet innebär har vi nått till en fas då vi framför allt måste koncentrerar oss på att beskriva hur man praktiskt går till väga för att publicera Open Access. Och här har biblioteken en fortsatt viktig roll att spela. Det gäller nu att inte tappa fart och istället ta vara på detta tillfälle, att skapa kontakter och samarbeten med forskarna.

Bild: by eszter on Flickr Creative Commons BY-NC-SA 

Inga kommentarer: