fredag 23 april 2010

Uppsving för virtuella konferenser

Intresset ökar markant  för e-möten och virtuella möten, inte minst efter veckans flygstopp i Europa. En BBC artikel, Rise of the virtual conference, beskriver hur flera organisationer använder virtuella världar som Second Life och ON24 för konferenser och utställningar. Virtuella mässor till exempel betyder att företag kan träffa kunder till en bråkdel av kostnaden för en fysisk sådan. Till exempel kommer tidskriften AutoWeek att hålla i världens första virtuella bilmässa senare i år. Meningen är inte att ersätta de fysiska möten men som komplement och som ett sätt att träffas oftare utan större kostnader.

- It is just a matter of time before the virtual events world and the trade show world merge to create the next generation of events - a hybrid of the old and the new.

Inga kommentarer: