söndag 13 juni 2010

Behöver vi riktlinjer för hur vi använder sociala medier på jobbet?


En stor fråga i många företag, skolor och organisationer utomlands är personalens användning av sociala medier under arbetstid. När gynnar det arbetet och när är det bara fritid? Ska det finnas en policy för hur anställda ska bete sig på nätet eller ska organisationen helt enkelt lita på sina anställdas sunda förnuft?
En bloggpost av David Hopkins, Policies for staff use of social media and social networks, tar upp denna fråga och länkar till riktlinjer hos flera universitet i världen. Jag har inte sett sådana riktlinjer hos svenska lärosäten och frågan är om riktlinjer behövs. Ska jag fortsätta att blogga på detta sätt, utanför mitt lärosätes webbplats?

Inga kommentarer: