måndag 28 juni 2010

MIT listar mest lovande nya tekniker

Augmented Reality by turkletom, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  turkletom 

Amerikanska MIT:s Technology Review har en intressant lista över tio nya tekniker som kommer att vara tongivande framöver, 10 Emerging Technologies 2010. Varje år tar de fram en sådan lista över tekniker som kan förändra världen.

Bland de nominerade teknikerna i år finns fyra inom IKT: Real time search, Mobile 3D, Social TV och Cloud Programming. Varje teknik beskrivs i en artikel och det finns dessutom några bra filmer som förklarar begreppen.

Inga kommentarer: