måndag 7 juni 2010

Nya databaser för utveckling av utbildningen

Genom en ny databas, Jorum, kan lärare få tillgång till undervisningsmaterial som andra lärare utvecklat. Kursmoduler och annat material kan därmed delas ungefär på samma sätt som inom s.k. Open Access, där forskningsartiklar ska vara fritt tillgängliga för alla. Från att ha varit en service för lärare i Storbritannien, är databasen nu öppen för hela världen. Det har inneburit en explosionsartad ökning av mängden material. Jorum fungerar också som en plattform för diskussioner mellan lärare, och tjänsten är gratis.

I USA har the American Sociological Association lanserat the Teaching Resourses and Innovation Library for Sociology Web site (TRAILS). Denna webbplats ska erbjuda olika redskap för att förnya utbildningen. Studieplaner, övningar och lästips är sådant som lärare ska kunna dela med sig av. En skillnad mot Jorum är att man måste betala för att prenumerera på TRAILS. Syftet med denna är också bredare än att dela erfarenheter: för att kvaliteten ska hållas hög ska insänt material granskas noga i en peer-review process. Att ämnesexperter med stort anseende engageras i granskningen hoppas man ska bidra till att utveckling av utbildning får högre status än tidigare. Tanken är att utbildning därmed ska kunna värderas högre som merit vid anställningar, även om det inte blir lika högt värderat som forskning.

Läs mer: 
Artikel i University World News
Artikel i Inside Higher Education

Inga kommentarer: