onsdag 16 juni 2010

SULF-tidning skriver om öppna lärresurser

Det senaste numret av SULF-tidningen Universitetsläraren innehåller en artikel (Framtidens lärare är guide till kunskap på nätet) om utvecklingen av öppna lärresurser i Sverige. Artikeln handlar om projektet OER - en resurs för lärande och är en intervju med mig och Karin Wennström (Högskolan i Jönköping) om hur lärarens roll kommer att förändras framöver och om hur öppna lärresurser har blivit en strategisk fråga för hundratals lärosäten i världen. Vi diskuterar fördelarna och nackdelarna med att lägga ut kursmaterial på nätet men menar att det finns många flera möjligheter än hot.

1 kommentar:

lennart.lundberg@vxu.se sa...

Bra att det pratas om sådant i en akademisk tidskrift :) MEN också intressant att det i samma utgåva finns en artikel med Christer Johansson, vd Bonus Presskopia. Är inte säker på att OER-strävanden och Bonus Presskopia är kompatibla med varandra...
/Len