onsdag 16 juni 2010

Studentbloggar ökar engagemang

Många lärare har hittat stora fördelar med att be studenterna reflektera kring sitt lärande via egna bloggar. En kort artikel på Faculty Focus, Blogging to improve student learning, ger praktiska råd och flera goda exempel på detta.

Studenter skapar bloggarna själva och där kan de skriva tankar och reflektioner om kursen eller praktiken. Fördelen med att bloggen är publik är att studentens vänner och släktingar kan se vad de studerar och det kan leda till ett ökat engagemang. Dessutom kan intresserade personer utanför universitetet läsa bloggen och kommentera och det kan leda till ett utökat nätverk för studenten. När studenterna däremot skriver via en lärplattform (Blckboard, Moodle, It's learning osv) når de bara en väldigt begränsad grupp.

En annan populär tillämpning är gruppbloggar där studenterna redovisar ett grupparbete eller även en klassblogg där studenterna turas om att vara veckans bloggare.

1 kommentar:

Anders Ambrén, KTH Learning Lab sa...

I KTHs nätkurs LC100N Digital kompetens och Lärande har studentbloggen en central roll som öppen reflektionsyta. Såväl studenterna som vi lärare har mycket goda erfarenheter av detta. Bloggarna är helt öppna och själva examinationen/uppföljningen sker i vårt LMS PingPong eftersom det finns en bra integration med blogger där. Kul att läsa att fler uppskattar detta sätt att arbeta.