onsdag 2 juni 2010

Verktygslåda

Jane Hart är en av de främsta experterna inom e-lärande och ger praktiska tips för lärare om verktyg och metoder på sin blogg Jane's Pick of the Day. Varje år tar hon fram en lista över de 100 populäraste verktygen inom utbildning med hjälp av en omröstning. Här ser du hela listan från förra året och varje bild ger en kort förklaring av vad man gör med verktyget samt en länk dit. Inte överraskande kom Twitter på första plats med Delicious, YouTube och Google Reader bakom sig. De allra flesta verktygen är gratis.

Hela listan och bildspelet finns också på Janes Harts Centre for learning& performance technologies.

Inga kommentarer: