lördag 12 juni 2010

Digitala medier ger nya möjligheter för språkutbildning

En ny avhandling av Sylvi Vigmo, Göteborgs Universitet, New Spaces for Language Learning. A study of student interaction in media production in English”, undersöker hur filmproduktion ger gymnasieelever nya möjligheter till effektivare språkinlärning (se artikeln på forskning.se). Studien undersöker elevers filmproduktion i en digital miljö i vilken text, bild, ljud och tal samspelar med den språkliga produktionen.

- De digitala medierna  länkar samman språkliga aktiviteter och skapar stundtals helt andra villkor för språklig produktion.  Elevernas erfarenhet av digitala medier, deras medierepertoar, bidrar till att förändra villkoren, säger Sylvi Vigmo.
 

Inga kommentarer: