lördag 12 juni 2010

Studenter som lärare

När det gäller sociala medier och andra webbverktyg är det oftast studenterna som kan mer än lärarna och det kan leda till en viss oro hos läraren att göra bort sig när man använder nya verktyg i klassen. En intressant post på bloggen Innovative Educator visar hur man kan dra nytta av studenternas kunskaper genom att be dem visa hur nya verktyg fungerar. Inget nytt egentligen men ibland är det lätta att glömma vilka resurser man har i klassen och att alla kan bidra. Artikeln visar ett par studentpresentationer från New York som visar hur man använder bland annat Google Docs, Moodle och iPod Touch.

Inga kommentarer: