torsdag 24 juni 2010

Nätexamination - storebror ser dig


När allt fler studenter läser på distans blir nätbaserad examination en hetare fråga. Tentamensövervakning är svår nog i en sal men förmodligen omöjlig på nätet, eller ...

Enligt en artikel i brittiska The Guardian, Exams come to the bedroom, provar man ett intressant övervakningsprogram för att se till att även distansstudenten inte fuskar. Lösningen heter Securexam Remote Proctor (se filmen om verktyget) och används redan på prov på några lärosäten i USA. Verktyget installeras på studentens dator och när det är dags för tentamen ska studenten aktivera verktyget, identifiera sig och sätta igång. Securexam Remote Proctor har en 360-graders kamera som övervakar studentens rörelser och verktyget kan t ex blockera webben eller annan komunikation. Allt spelas in och t ex läraren kan sedan snabbspola genom inspelningen för att se om något misstänkt sker.

De flesta användare i artikeln verkar positiva och ser stora fördelar för studenter med funktionshinder som kan nu tentera hemma i stället för att ta sig till campus. Sedan kan man fundera över om denna typ av examination är egentligen det bästa sätt att utvärdera.

Inga kommentarer: