tisdag 8 november 2011

Facebook som kursplattform

Facebook by Franco Bouly, on Flickr
Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  Franco Bouly 

Åsa folkhögskola har under hösten genomfört en pilotkurs där gruppens diskussioner sker i Facebook. En artikel i Folkbildningsrådets blogg Re:flex, Sociala media som stöd för digital delaktighet, beskriver hur kursen har gått och vilka fördelar och nackdelar som de har hittat kring Facebook som mötesplats. Kursen gick i samarbete med Astma- och Allergiförbundet och syftet var att träna deltagarna i hur man kan använda sociala medier för att skapa mer engagemang och diskussion inom organisationen.

Deltagarna var inte vana vid sociala medier och mycket tid i början av kursen ägnades åt praktiskt stöd för att kunna hantera verktyget. De skapade en egen grupp i Facebook för alla diskussioner och för att tipsa varandra om material och länkar. Senare började deltagarna skapa Facebookgrupper för sina egna organisationer och även skapa bloggar.

- Det viktigaste steget blev sedan att deltagarna skapade och i sina föreningar förankrade och bjöd in medlemmarna till de slutliga Facebookgrupperna och att de började använda gruppen och bloggen just för att stärka närheten och samtalet medlemmarna mellan.

Genom kursen får deltagarna ökad förståelse för hur sociala medier kan användas för effektivare kommunikation inom föreningar och andra organisationer.

Inga kommentarer: