onsdag 9 november 2011

Ny studie om IT och skolan

Tech in class.jpg by dkdykstra, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  dkdykstra 

IT kommer att revolutionera skolan men det finns stora klyftor när det gäller digital kompetens. Så kan man summera en ny rapport som Kairos Future har publicerat om IT och skolan.

Pressmeddelandet om rapporten ser ut så här (källa: Newsdesk):

Det finns en tydlig klyfta mellan ledning och klassrum när det kommer till IT-entusiasm i skolan. De som arbetar på ledningsnivå: rektorer, förvaltningschefer och IT-strateger vill i betydligt större utsträckning att IT ska användas mer i undervisningen. De som ska göra jobbet i slutändan – lärare och elever – är inte lika entusiastiska. Var tredje elev vill inte ha mer IT i skolan och nära en av tio elever tycker att IT borde användas mindre i undervisningen. Det visar Kairos Futures studie IT och digital kompetens i skolan, som tar temperaturen på IT-situationen i den svenska skolan.

Idag har över 150 kommuner inledda eller planerade satsningar på egen dator för varje elev. Svensk skola har inlett en resa som bara börjat, och utvecklingen går snabbt. En majoritet av lärare, rektorer, IT-strateger och förvaltningschefer tror att det år 2025 är sannolikt att IT-användningen har förändrat synen på pedagogik och lärande i grunden.

- Det här visar på en väldigt splittrad syn på IT inom skolan. Många elever och lärare som ska göra jobbet tycker att IT tar för mycket kraft. Samtidigt är det de lärare och elever som bejakar den nya tekniken som är de som når största framgångarna, det säger Thomas Fürth, forskningsledare på Kairos Future. 

Läs rapporten på www.kairosfuture.com/publikationer 
För mer information kontakta Helen Jönsson, kommunikatör Kairos Future, helen.jonsson@kairosfuture.com 070-219 09 29.

Om studien
Studien har genomförts genom en litteraturstudie, en enkätundersökning med över 4000 respondenter, fokusgrupper och ett expertseminarium. På expertseminariet medverkade åtta experter inom områdena IT och pedagogik där de fick ge sin syn på den framtida utvecklingen av IT i skolan.

Inga kommentarer: