torsdag 3 november 2011

Internationell konferens om problembaserat lärande

En internationell konferens om problembaserat lärande hålls 12-13 april 2012 i Rovaniemi, Finland. Konferensens tema är Competence and Problem-Based Learning- Experience, Learning and Future och lärare och forskare är välkomna att bidra till diskussionen. Konferensen organiseras av Rovaniemi University of Applied Sciences, Finnish Society for Problem-based Learning ProBell och University of Lapland.

Årets huvudtalare är:
  • Professor Anette Kolmos, UNESCO Chair in PBL in Engineering Education, Aalborg University, Denmark 
  • Professor Maggi Savin-Baden, Director, Learning Innovation, Coventry University, UK 
Vill du skicka in ett bidrag ska du skicka in ett abstrakt senast 30 november (läs mer, Call for abstracts)

Inga kommentarer: