tisdag 8 november 2011

Seminarium om källkritik

En mycket viktig kvalitetsfaktor i studenternas självständiga arbeten är hur de väljer källor. Frågor om källkritik och studenternas förmåga att söka lämpliga resurser blir allt viktigare och detta var utgångspunkten för ett intressant seminarium vid Linnéuniversitetets Bibliotek i oktober.

Seminariet, Källor i självständiga arbeten, spelades in och alla sessioner är nu tillgängliga.
  • Inledning - Maria Lindgren, lektor i svenska språket och nordiska språk, Linnéuniversitetet
  • Källkritik i webb 2.0 miljöer - Helena Francke, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
  • Källkritisk träning med Wikipedia som examinationsform - Jonas Svensson, lektor i religionsvetenskap, Linnéuniversitetet
  • Lärarstudenters val av litteratur i examensarbetet - Ann-Louise Larsson, bibliotekarie vid Linnéuniversitetet
Som smakprov ser du här inledningen:

Inga kommentarer: