lördag 5 november 2011

Pennan blir smartare

Trots alla smarta mobiler, mp3-spelare och surfplattor finns det fortfarande hopp för vår trogna vän, pennan. Dagens smarta pennor kan nu spela in till exempel en föreläsning och koppla inspelningen till dina anteckningar. Titta på den här filmen om en ny smartpenna, Livescribe Smartpen. En student kan spela in lärarens kommentarer och samtidigt skriva anteckningar. Efteråt kan hon bara klicka på ett ord i sina anteckningar för att höra vad läraren sade om just den punkt.

En annan tillämpning är att läraren skapar en pencast - röstinspelning och anteckningar. En pencast kan sedan laddas upp i lärplattformen och studenterna får både lärarens anteckningar och kommentarer. Väldigt användbar för till exempel genomgångar inom matematik eller fysik.
Se några exempel på pencasts från Livescribe (längst nere på sidan).

Läs mer om detta i en artikel i The Journal, The Pen That’s Smarter Than the…Pen.

Inga kommentarer: