måndag 7 januari 2013

Högskolan i Gävle erbjuder MOOC-stöd

Jag har skrivit väldigt många poster under året om hur stora universitet, främst i USA, har börjat erbjuda öppna kurser utan inträdeskrav och utan tillgodoräkningsbara poäng, så kallade MOOC. En ny utveckling är att mindre lärosäten ger studenter möjlighet att läsa dessa öppna kurser från universitet som MIT, Stanford, Harvard, Princeton m fl och erbjuder kompletterande diskussion och examinationsuppgifter på hemmaplan, ibland även med högskolepoäng som resultat.

Högskolan i Gävle ger nu möjligheten för universitetslärare att läsa en öppen kurs från Georgia University of Technology med kompletterande seminarier på svenska både fysiskt i Gävle och via nätet. Kursen är en fortbildningskurs om nätbaserad utbildning för svenska högskolelärare och heter Fundamentals of Online Education: Planning and Application (läs min tidigare bloggpost om denna kurs)

Målgrupp: Lärare och annan personal
Tid: 6 veckor från 28 januari 2013
Form: Helt nätbaserad kurs från Georgia Institute of Technology kombinerad med veckovisa möten i Adobe Connect för deltagare på svenska lärosäten.
Läs mer om kursen (Högskolan i Gävle)

Fundamentals of Online Education: Planning and Application
Varför en amerikansk kurs?
1. Massiva öppna nätkurser (MOOC - Massively Open Online Course) förändrar världens utbildning
2. Högskolelärare bör veta vad MOOC är genom egen erfarenhet
3. Ett diplom från Georgia Institute of Technology kan vara bra att ha och lockar kanske deltagare
4. Kompletterande seminarier i fysisk form på HiG och webbkonferens en gång i veckan ger diskussion om tillämpbarheten i Sverige

Samverkan med andra lärosäten
1. Diskussioner med lärare på andra lärosäten kan ge fler perspektiv på pedagogik, kursinnehåll, tekniska lösningar, användning av lärplattformar, handledning, examination, studentaktivering, genomströmning med mera
2. All forskning tyder på att nätstudier blir bättre genom gruppaktiviteter
3. Samverkan med tydliga mål och reglerat samarbete medför stora fördelar
4. Samverkan inom SNH (HiG, MIUN, LTU) kan bygga på befintliga kontakter och dessutom kan potentiella nya parter inbjudas

Kursen drivs av Coursera som är ett företag som drivs av 33 universitet.  Coursera ger nu drygt 200 olika kurser inom många ämnesområden.

Här kommer en introduktionsvideo till kursen:Inga kommentarer: