torsdag 31 januari 2013

Webbseminarier från Vinnova


Vinnova erbjuder under våren en serie webbseminarier inom området design för bättre hälsa. Seminarierna börjar 12.00 och om du inte har möjlighet att delta på plats i Stockholm kan du vara med via webben. Alla deltagare måste först anmäla sig och seminarierna är kostnadsfria.

- Välkommen till en serie lunchwebbinarier om design i offentlig sektor med många spännande föredragshållare! Vårt fokus kommer att vara vård och omsorg, men alla teman har hög relevans för all offentligt finansierad verksamhet. Du kan ta del av webbinarierna över en lunch på VINNOVA, framför din egen dator eller kanske tillsammans med några kollegor.

- Vi vill ge dig inspiration till att utforska designprocessens möjligheter att stötta utvecklingen av offentlig sektor - i synnerhet inom vården och omsorgen. Vi vill också möjliggöra kontakter och kunskapsutbyte mellan företag, akademi och myndigheter/offentlig sektor.

Så här ser vårens program ut:

Inga kommentarer: