onsdag 30 januari 2013

Videokonferens som stöd för hemmaboende äldre

Ett intressant finskt-estniskt projekt, Virtu, har etablerat en interaktiv TV-kanal via videokonferens för äldre som bor hemma i skärgårdskommuner i Finland och Estland. Många äldre bor ensamma på öar eller ganska långt från närmaste vårdcentral och Virtu är ett komplement till kommunens äldrevård. De äldre får en pekskärm med kamera och mikrofon/högtalare som de använder för att delta i videomöten med t ex sjukgymnaster, vårdcentral eller samtal med vänner och släktingar. Tekniken är enkel att använda och alla har lärt sig snabbt att komma igång.

En ny artikel från NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande), Teknik för bättre omsorg, beskriver hur projektet fortsätter på Åland och kommer att breddas. Ålands landskapsregering har förordat en 2-årig helfinansierad fortsättning av Virtu-projektet på Åland från och med mars 2013 med Högskolan på Åland som huvudman.

Enligt projektledaren, Inger Nygård:

- Vi har tre sändningar härifrån varje vecka, måndagssändningen går till alla svenskspråkiga i projektet och ibland sänds det också från Åbo eller Sibbo. Vad vi pratar om varierar ganska mycket. En dag i veckan är det studerande på vårdprogrammet som håller i programmet. Då blir det ofta om vad de läser just då - hälsotips, vad man ska göra om det tar ont i bröstet och sådant, berättar Inger Nygård.
Men Virtu är mer än bara det. De som fortfarande bor hemma får möjlighet att delta i till exempel gymnastik och sångstunder som ordnas inom äldreomsorgen utan att behöva ta sig dit, de kan också själva kontakta hemvården, en vän eller fler närhelst de vill prata.
- Ledorden i projektet är social samvaro, rehabiliternade förhållningssätt och delaktighet. Vi försöker ge de äldre en möjlighet att fortsätta vara aktivt med i samhället trots att man inte alltid kan röra sig från hemmet som tidigare. Vi bjuder t.ex. in studiogäster som de äldre kan diskutera aktuella frågor med, de har fått träffa både landshövdingen och Ålands social- och miljöminister, fortsätter Inger Nygård.


Titta på en film om Virtu-projektet för att se hur tekniken används:

Inga kommentarer: