fredag 18 januari 2013

Politisk diskussion bättre i sociala medier än i skolan

Ungdomar kan ha mer utvecklade diskussioner i politik via sociala medier än i klassrummet. En ny avhandling av Erik Andersson vid Örebro universitetRum och plats för politiskt handlande? Ungdomars politiska liv i det 'nya' samhället, undersöker hur ungdomar diskuterar politiska frågor och utvecklar sina politiska värderingar med hjälp av sociala medier. Ungdomar klarar av att diskutera "svåra" ämnen via sociala medier och utvecklar egna spelregler för diskussion. Enligt Erik Andersson i ett pressmeddelande från Örebro universitet:

– På nätet skapar ungdomar rum för utbildning. Jag har identifierat fem villkor som de behöver förhålla sig till i sina samtal. Den digitala infrastrukturen handlar om de villkor tekniken medför och administratörspedagogen är de funktioner som styr regler och normer för forumet. Innehållsfokuseringen ska bidra med nytt innehåll och att hålla sig till ämnet. Villkoret polemisk gemenskap gäller att deltagarna accepterar en gemensam spelplan för meningsstrid och konflikt kring de politiska samtalen. Det femte villkoret är kommunikativ gemenskap, att vara socialt öppna och villiga att förstå varandra i sina meningsutbyten.

Denna studie visar att skolan kan ha stor nytta av sociala medier för att skapa djupare diskussioner inom politik än det som sker i klassrummet.

– Skolan har svårigheter att hantera kontroversiella frågor inom sitt demokratiuppdrag. Min studie kanske kan bidra till att utveckla skolundervisningen där digitala medier kan vara ett sätt att hantera politiskt kontroversiella frågor, säger Erik Andersson. Ett öppet och tillåtande politiskt samtal är centralt för att skolan ska kunna bidra till att utveckla politiskt intresserade och engagerade ungdomar, det visar tidigare forskning.

Inga kommentarer: