fredag 11 januari 2013

Öppen utbildning – globala utmaningar


Projektet OER - öppna möjligheter för lärande, som jag medverkar i, har sitt första webbseminarium för året 5 februari 14.00 - 15.00. Denna gång handlar seminariet om den globala utvecklingen inom öppna lärresurser och har titeln Öppen utbildning - globala utmaningar. Talarna är välkända internationella experter inom området:
  • Professor Fred Mulder (UNESCO OER Chair, Open University of the Netherlands), kommer att beskriva den globala utvecklingen och de viktigaste faktorerna för implementering av OER och mot en öppen utbildningskultur inom högre utbildning.
  • Professor Jan Pawlowski (Jyväskylä university, Finland) presenterar det nya nordiska initiativet Nordic OER alliance och reflekterar kring det europeiska ministermötet som hölls i Oslo december 2012, där OER var en av huvudfrågorna.
  • Jan Hylén, analytiker, projektledare och föreläsare, har skrivit flera rapporter om OER för UNESCO och OECD och kommer att beskriva den globala utvecklingen ur ett svenskt perspektiv.
Tid: Tisdag 5 februari 2013, 14-15
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect. Läs mer
Webbinariet hålls på engelska.
Kostnadsfritt. Föranmälan krävs
Länk till mötesrummet kommer att mailas ut till alla anmälda 1-2 dagar före seminariet.


Inga kommentarer: